بایگانی برچسب برای: ادبیات انگلیسی

موضوع رساله دکتری ادبیات انگلیسی

موضوع رساله دکتری ادبیات انگلیسی

دکترا در ادبیات انگلیسی آخرین فرصت برای دانشجویان برای آموزش خود و مجهز شدن به مهارت های تحقیقاتی برای تبدیل شدن به محققان بالقوه است. ملاک اخذ مدرک این است که پایان نامه آنها باید با انجام یک تحقیق قابل توجه ، سهم واقعی در دانش موجود داشته باشد. این رشته از دانشجویان برای توسعه پروژه های تحقیقاتی در انتخاب دوره ، نویسنده یا کتاب ادبیات انگلیسی پشتیبانی می کند. این تحقیق می تواند در قرون وسطی ، رنسانس ، روشنگری ، رمانتیک یا قرن ۱۹ و ۲۰ همراه با تحلیل انتقادی ادبی آن انجام شود. این ممکن است شامل پروژه های میان رشته ای در سراسر دانشکده ادبیات ، زبان ها و فرهنگ ها باشد.

کلید تحقیق موفق در پرسیدن یک موضوع تحقیق معتبر و ارزشمند نهفته است که می تواند به اندازه کافی منطقه خاص را کاوش کند. برای دستیابی به یک موضوع قابل قبول ، مشغولیت فکری ، کنجکاوی و کاوش مانند خواندن ، فکر کردن ، بحث کردن ، تحقیقات اولیه را تشکیل می دهد. ما ،  تیمی از مشاوران تحقیقاتی تشکیل داده ایم که به شما در انجام کار مشابه کمک می کنند. کارشناسان تحقیقاتی ما در ادبیات انگلیسی متخصص هستند و به بیش از ۳۴۰۰ دانشجو در تولید موضوعات تحقیقاتی دکتری کاملاً مشخص کمک می کنند. آنها مباحث دکترا را در ادبیات انگلیسی ارائه داده اند تا کیفیت خدمات انتخاب موضوع ما را مثال بزنند.

نمونه مباحث دکترا در ادبیات انگلیسی:

نقش پاسخ های ادبی آفریقا به نژادپرستی: بررسی آثار مایا آنجلو
محرومیت و سکوت: متغیرهای داستان داستانی آسیای جنوبی پس از ۱۱ سپتامبر
تصاویر مردانگی: یک مطالعه مقایسه ای بین رمان قبل از استقلال و بعد از استقلال
همانطور که کارشناسان ما معتقدند ، کاوش و ارزیابی با دستیابی به اطلاعات تخصصی و همچنین اطلاعات عمومی برای دستیابی به یک موضوع تحقیقاتی متمرکزتر انجام می شود. ما می توانیم به شما کمک کنیم تا اطلاعات کافی را ارائه دهید و یک موضوع تحقیق مختصر را در ادبیات انگلیسی تنظیم کنید. می توانید با ارسال نامه به ما در  یک موضوع دکترا را از ما بخواهید