هنگامی که برای پایان نامه خود آماده می شوید ، ممکن است بخواهید درک کنید که چه چیزی را می توانید در محصول نهایی خود به دست آورید. خواندن پایان نامه های گذشته می تواند دامنه و ماهیت پروژه های انجام شده را به خوبی نشان دهد. از آنجا که پایان نامه ها در زمینه های مختلف روانشناسی غالباً کاملاً متفاوت به نظر می رسند، به شما کمک می کند چندین مورد را در همان زمینه کلی که قصد دارید در آن تحقیق کنید، بررسی کنید.